FairPays vetenskapliga råd

FairPays vetenskapliga råd spelar en central roll för att kunskapsmässigt kvalitetssäkra stiftelsens arbete. Rådet är tvärvetenskapligt sammansatt för att kunna täcka det komplexa område som FairPays vill förändra, ett område som berör allt från historia, medicin, psykologi och juridik till pedagogik och ekonomi och där fördjupad kunskap inom genusforskningen är central.

Konkret innebär detta att det vetenskapliga rådet har följande uppgifter:

• Att initialt kartlägga forskningsläget inom de områden som är relevanta för stiftelsens arbete.
• Att kontinuerligt uppdatera stiftelsen om forskning som är av relevans för stiftelsens arbete.
• Att uppdra till andra forskare att genomföra studier som hittills saknas.
• Att själva genomföra studier av mindre omfattning.
• Att fortlöpande fungera som vetenskaplig referensgrupp för stiftelsens arbete.

I det vetenskapliga rådet samarbetar:

• Malin Rönnblom, docent i statsvetenskap, verksam som forskare och lärare vid Umeå centrum för genusstudier. Hennes forskningsinriktning berör bland annat kritiska studier av svenskt och internationellt jämställdhetsarbete.
• Sara Edenheim, forskare och lektor vid Umeå centrum för genusstudier samt institutionen för historia, filosofi och religion.
• Björn-Anders Larsson, ordförande och ledare av IdrottsEkonomiskt Centrum, en tankesmedja för samhällsanalyser avseende idrotten, sporten och friluftslivets betydelse i samhället. Hans samhällsekonomiska analyser spänner över såväl formell ekonomi som inom informell social ekonomi.
• Jesper Fundberg, arbetar med såväl unga mäns villkor inom fotbollen (ungdomsproffs) som med kulturen inom LdB FC. Studerar hur flickor och kvinnor bekräftas inom fotbollen utifrån ett genusperspektiv.
• Kim Wickman, lektor i pedagogik vid Umeå universitet och undervisar och forskar om genus och mångfald inom idrott. Kim är bland annat generalsekreterare för eass, European Association for Sociology of Sport
• Kajsa Gilenstam, sjukgymnast inom ämnet idrottsmedicin, med inriktning mot fysiologi och genus – genusfysiolog. Arbetar för en förändring inom de system som finns inom idrotten med fokus på ishockey, där genus är en tydlig faktor som påverkar kvinnliga utövare i en mansdominerad idrott.
• Jonny Hjelm, har forskat om idrottshistoria; Svensk damfotboll 1966-1980 med där resultatet blev boken Amasoner på planen. Svensk damfotboll 1965-1980 där den svenska damfotbollens framväxt behandlas.
• Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap och docent i ekonomisk historia vid Malmö Högslola. Forskar om idrott och genus, med särskilt fokus på hästsport, arbetsmarknad och barndomshistoria.

[/vc_column width="1/1"]