Om FairPay

FairPay är en stiftelse som arbetar för att alla människor ska få idrotta på lika villkor. Vi vill att alla människor ska få börja i, utvecklas och, om så önskas, göra en karriär inom vilken idrott de helst vill, utan att könet på personen ska avgöra vem som får den möjligheten.

Idag får män inom idrotten omkring 2,9 miljarder kronor mer än kvinnor av sponsorer från privat och offentlig sektor samt centrala medel per år. Ungefär 80 procent av den totala sponsringen går till män medan 20 procent går till kvinnor. Detta trots att kvinnor utgör 46 procent av idrottsutövarna i Sverige idag.

Detta vill FairPay förändra. Hur?

Den orättvisa fördelningen av resurser är en rättighetsfråga lika mycket som det är en hållbarhetsfråga. FairPay bidrar med praktiska lösningar och kunskap för att göra idrotten och samhället mer jämlikt och hållbart för alla. Vi arbetar med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare inom privat, offentlig och ideell sektor när det kommer till fördelning av ekonomi och andra resurser till idrotten samt belyser andra viktiga frågor som berör jämställdhetsarbetet i relation till idrott. Vi fokuserar på att gå från ord (policys) till handling (beslut och implementering).

Genom att fokusera på ekonomi kan vi komma åt många av de normer, attityder och föreställningar som, medvetet och omedvetet, ligger till grund för beslut som fattas idag – inom idrotten precis som samhället i stort. Att integrera ett genusperspektiv vid beslut om investeringar synliggör behov av förändring. Genom detta kan vi identifiera var vi bör satsa våra resurser för att de ska ge störst mervärde i form av jämställdhet och mångfald. Det är ett utvecklingsarbete som ofta leder till att många andra mål uppnås, såsom tillväxt och hållbar utveckling.

I det strategiska utvecklingsarbetet samarbetar FairPay med olika aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor. En samverkan som hjälper oss att åstadkomma hållbar förändring på flera olika nivåer i samhället. Vi erbjuder bland annat kartläggningar, rådgivning, konsultuppdrag, certifiering och föreläsningar.