Om FairPay

FairPay är en stiftelse som arbetar för att alla människor ska få idrotta på lika villkor. Vi vill att alla människor ska få utöva den idrott man är mest intresserad av och – om man vill – göra en karriär inom den, utan att könet ska avgöra om man får den möjligheten.

Idag satsas det varje år omkring 2,9 miljarder kronor mer på män än på kvinnor från sponsorer inom privat och offentlig sektor samt centrala medel. Ungefär 80 procent av den totala sponsringen går till män medan 20 procent går till kvinnor. Detta trots att kvinnor utgör 47 procent av idrottsutövarna i Sverige.

Detta vill FairPay förändra. Hur?

Vi arbetar med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare inom privat, offentlig och ideell sektor när det kommer till fördelning av resurser till idrotten samt belyser andra viktiga frågor som berör jämställdhetsarbetet inom idrotten i stort.

Genom att fokusera på ekonomi och resurser kan vi belysa hur normer, attityder och föreställningar, medvetet och omedvetet, ligger till grund för de beslut som fattas idag – inom idrotten, precis som samhället i stort. När man har detta genusperspektiv blir behovet av förändring tydligt. Detta utvecklingsarbete kan leder dessutom ofta till att många andra mål uppnås, som hållbar ekonomisk tillväxt och goda arbetsvillkor för alla samt, inte minst; ett jämställt och jämlikt samhälle.

I det strategiska utvecklingsarbetet samarbetar FairPay med olika aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor. En samverkan som hjälper oss att åstadkomma hållbar förändring på flera olika nivåer i samhället. Vi erbjuder bland annat kartläggningar, rådgivning, certifiering och föreläsningar.
.