Välkommen till FairPay!

effpeeOkategoriserade

Välkommen till FairPay! Vi är en stiftelse som arbetar för att alla ska få idrotta på lika villkor, oavsett kön. Vårt främsta fokus ligger på att förändra den ekonomiska strukturen inom idrotten så att resurser fördelas mer jämställt mellan flickor och pojkar och kvinnor och män. Idag är verkligheten långt ifrån den. Män får hela 20 % av de totala resurserna inom idrotten, trots att kvinnor utgör 46 % av utövarna.

Tillsammans med aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor hoppas vi förändra detta.

Det här är vårt första inlägg. Vi hoppas debattera en del här framöver. Det finns många frågor inom området ”idrott och jämställdhet” som vi brinner för.

Om ni har några frågor eller undrar över något – hör gärna av er! 🙂