Malmö är Sveriges första Fair Pay–kommun

effpeeOkategoriserade

Malmö ska bli bäst på jämställd idrott – är Sveriges första Fair Pay-kommun

Sedan juni 2016 har vi på FairPay arbetat med Malmö Stad för att se över och utveckla kommunens sponsring och resursfördelning till idrott. Tillsammans ska vi arbeta för att alla resurser fördelas lika mellan flickor, pojkar och kvinnor, män.

FairPay–Certifieringen är en kvalitetsmärkning och ett led i arbetet med idrott på lika villkor mellan kvinnor och män. Arbetet innebär att vi på FairPay, under tre år, granskar och följer upp kommunens idrottsverksamheter och bolag för att se till att resurserna fördelas jämt. Det handlar också om att träningstider och tillgång till anläggningarna fördelas rättvist mellan könen.

– Jag är stolt över att Malmö är Sveriges första Fair Pay-kommun. Vi har arbetat länge med jämställdhet och tvekar inte att ta ytterligare ett steg för att förutsättningarna för män och kvinnor inom idrotten ska bli jämställda, säger Frida Trollmyr (S), fritidskommunalråd.

– Vår princip är att resursfördelningen ska vara jämställd. Med certifieringen ger vi Fair Pay i uppdrag att följa upp vårt jämställdhetsarbete och se till att vi lever upp till kraven vi ställer på oss själva. Vi vill bli bäst på jämställd idrott och välkomnar granskningen.