Välkommen till FairPay!

effpeeOkategoriserade

Välkommen till FairPay! Vi är en stiftelse som arbetar för att alla ska få idrotta på lika villkor, oavsett kön. Vårt främsta fokus ligger på att förändra den ekonomiska strukturen inom idrotten så att resurser fördelas mer jämställt mellan flickor och pojkar och kvinnor och män. Idag är verkligheten långt ifrån den. Män får hela 20 % av de totala … Read More