Brev till Stadium

effpeeOkategoriserade

I torsdags lanserade Stadium en kampanj för en jämställd idrott. Vi har fått en del frågor om vi är en del av denna kampanj. Det är lätt att tro det då Stadium använt de siffror vi har tagit fram tillsammans med Idrottsekonomiskt centrum. Men svaret är nej, vi är inte delaktiga. Vi har däremot gett gratis av vår kompetens till Stadium tidigare i år utan att få något tillbaka. Det finns med andra ord en historia bakom detta, som inte är unik.
Vi förstår att ni är många där ute som tycker att denna kampanj är bra. Vi känner att vi måste få ge vår bild av situationen, eftersom den visar på en större problematik.

Så här skrev vi i ett brev till Stadium:

Hej Stadium!

Idag inleder ni kampanjen “Fill the Stadium” för en jämställd idrott. Vi tycker att det är bra att ni lyfter den fråga som gör att FairPay existerar, vi finns för att dessa orättvisor finns. Vårt mål är att jämna ut fördelningen av pengar inom idrotten. Vi har valt att göra det genom att gå utanför de strukturer som i vanliga fall styr idrotten (föreningar och förbund), och istället gå på de strukturer som bidrar med det största inflödet av kapital och resurser vilket är ni, näringslivet samt det offentliga så som kommuner och stat.

Vi har kommit en bra bit på vägen och det initiativ som vi var med och startade igång hos er är givetvis något som vi jublar över och stöttar till fullo.
Det vi anser vara märkligt med detta är det faktum att vi har lagt tid och energi på att engagera er i frågorna och på många sätt kommit med idéer som har fått er att sedan dra gång denna kampanj. Vi har gett av vår kompetens, och till och med lagt in i vår planering att hjälpa er. Att sedan inte bli informerad om denna kampanj förrän den är redo för lansering, tycker vi är dålig hantering av frågan. Speciellt som den inte lyfter den viktiga sakfrågan om ojämställd sponsring.

Jämställdhetsfrågan är inte en kvinnofråga. Det är inte kvinnorna själva som ska bära ansvaret att bekämpa orättvisorna.

Stadium som varumärke hade kunnat vara FairPay–certifierade för att visa att ni själva tar allvarligt på detta och är villig att bidra till ekonomisk förändring. Vilket vi hoppas att ni väljer att göra inom snar framtid.

Det är tråkigt att ni lägger ansvaret på Riksidrottsförbundet (RF) att hantera denna fråga när ni hade kunnat göra stor skillnad själva. RF har haft dessa frågor på sitt bord länge och väldigt lite har hänt utifrån de verktyg som de har (när det gäller frågor som rör ekonomi, resurser och marknad). De får dessutom statligt stöd i miljoner varje år. Vi är övertygade om att de pengar ni samlar in hade kunnat göra stor nytta någon annanstans.

Exempelvis hade vi på FairPay kunnat genomföra en ny undersökning tillsammans med Idrottsekonomiskt Centrum. De siffror ni refererar till är nämligen fyra år gamla och mycket talar för att män får långt över 2,9 miljarder mer idag. Det betyder också att stora företag som Stadium har ett stort ansvar att förändra er sponsring till idrott.

Förändringen börjar som bekant alltid hos oss själva. Det gäller även för företag.

Ni vill att RF ska utbilda föräldrar, föreningsledare och aktiva i hela landet. Vår uppfattning är denna; det är inte föräldrar, föreningsaktiva eller aktiva som behöver utbildas (även om kunskap kring normer alltid kan bli bättre såklart). Det är beslutsfattare inom näringsliv, kommuner och förbund som behöver det. Människor med pengar och makt.

Vi är många som kämpar för ett jämställt samhälle och det är viktigt att alla aktörer runt omkring så som näringsliv tar sitt ansvar och underlättar för de som bedriver kampen mot orättvisorna.

När vi tog kontakt med er under hösten 2016 var det för att vi tror på er kraft att förändra samhället, med handling. Där ni är med och tar ansvar för förändring i praktiken. Vi hoppas att ni tänker till nästa gång ni väljer att göra något liknande. Vi tycker nämligen att denna kampanj befäster de strukturer som vi arbetar för att förändra.
Vi hoppas att vi kan ha fortsatt dialog om dessa viktiga frågor framöver!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Widmark, ordförande FairPay
Caroline Jönsson, grundare FairPay