Sverige reagerar starkt på SVFFs ”kupp”

effpeeOkategoriserade

Sverige reagerar starkt mot att Anders Svensson fick en bil på fotbollsgalan för flest landskamper när Therese Sjögran inte fick detsamma. Det som utspelade sig på fotbollsgalan igår var för flertalet ett tydligt exempel på när fotbollsspelare behandlas olika ur ett jämställdhetsperspektiv, det vill säga behandlas olika för samma utförda arbete.
Det är för oss på FairPay glädjande att så många reagerat på detta och gjort sig hörda. Vi har sedan längre reagerat på den ojämställda situationen inom idrotten, inte enbart fotbollen och har därför agerat på detta och startat stiftelsen FairPay Foundation – Play on equal terms.

Stiftelsen startade i Umeå med världen som spelrum. Den arbetar för att alla människor oavsett kön ska få samma möjligheter att gå med i, utvecklas och elitsatsa inom vald idrott med tillgång till samma resurser för att nå sina mål. I dag finns inte de möjligheterna. FairPay tar sin utgångspunkt i regeringens jämställdhetspolitik:

”Regeringens jämställdhetspolitik syftar dels till att motverka och förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig nivå, dels till att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin livssituation. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle.”(Regeringen.se)

Idrottsrörelsen präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Det gör att FairPay arbetar utifrån ett samhällsperspektiv men även utifrån idrottens historia. Män får 80% av intäkterna i form av reklam, sponsring och publikintäkter från både privat, offentlig sektor och centrala medel per år. FairPay hjälper sina samarbetspartners att arbeta fram jämställda sponsringspolicys och planer för konkret förändring och en certifiering; FairPayer. I Sverige finns nu ett antal FairPayer: Norra Skogsägarna, Pondus Kommunikation, Sydmontage och NRA Skyltfixarna.

De företag, de förbund och den kommun du representera kan påverka framtiden och förlegade strukturer och där med bli en del av förändringen – En FairPayer.

Följ debatten:
Jesper Fundberg medlem i FairPays vetenskapliga råd uttalar sig i frågan.
http://www.svt.se/sport/genusexperten-svart-ta-forbundets-berattelse-pa-allvar

SvFF uttalar sig i frågan, genom Karl-Erik Nilsson
http://www.svt.se/sport/vet-sjalva-hur-resonemanget-gatt
http://www.svt.se/sport/fotboll/sjogran-ska-hyllas

Therese Sjögrans egen kommentar
http://www.svt.se/sport/fotboll/sjogran-det-ar-lite-konstigt

Anders Svenssons kommentar
http://www.svt.se/sport/fotboll/svensson-sjogran-fortjanar-bil

Frida Östberg kommenterar
http://www.svt.se/sport/fotboll/ostberg-riktigt-pinsamt-gjort

Volvo om ”sponsringen”
http://www.svt.se/sport/fotboll/volvo-forbundet-kopte-bilen-av-oss

Pia Sundhages kommentar
http://www.svt.se/sport/fotboll/forbundet-kritiseras-efter-gava

Aftonblandets krönikör
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/marcusleifby/article17824603.ab