Norra Skogsägarnas sponsringsstafett

effpeeDebatt

Norra Skogsägarna var ett av de allra första företagen, tillsammans med Pondus Kommunikation, att bli FairPayers vid starten år 2012. Sedan dess har de varit bra ambassadörer i frågan om jämställd sponsring. Nu har Norra Skogsägarna valt att ta sitt engagemang ett steg längre. De väljer nämligen att starta en ”Sponsrings-stafett” där målet är att att samla in minst 100.000 kr till FairPays vetenskapliga råd. Norra Skogsägarna har själva bidragit med 30.000 kr och därmed har startskottet för stafetten gått. Nu hoppas de att fler företag ska gå in med valfritt belopp och på så sätt vara med och ta stafettpinnen i mål.

FairPays vetenskapliga råd spelar en central roll för att kunskapsmässigt kvalitetssäkra stiftelsens arbete, men också för att bidra med fördjupade kunskaper kring de frågor som stiftelsen arbetar för. Rådet är tvärvetenskapligt sammansatt för att kunna täcka det komplexa område som FairPay vill förändra, ett område som berör allt från historia, medicin, psykologi och juridik till pedagogik och ekonomi och där fördjupad kunskap inom genusforskningen är central. Rent konkret innebär det en kartläggning av forskningsläget inom de områden som är relevanta för stiftelsens arbete, att kontinuerligt uppdatera stiftelsen om forskning som är relevant för stiftelsens arbete, att ge uppdrag till andra forskare att genomföra studier som hittills saknas, att själva genomföra studier av mindre omfattning samt att fortlöpande fungera som vetenskaplig referensgrupp för stiftelsens arbete.

Om ni vill vara med i Norra Skogsägarnas stafett, sätt in pengar på (Länsförsäkringar) BG: 874-2538