Norra utmanar Skogssverige!

effpeeDebatt

Norra utmanar Skogssverige!

Idrottsrörelsen präglas till stor del fortfarande av manliga normer och maktstrukturer, där män även gynnas vad gäller sponsring. Av den anledningen beslutade Norra 2012 att fördela sina sponsringsmedel rättvist, så att kvinnor och män ska ges samma möjlighet att utöva sin idrott. Nu har skogsägarföreningen valt att ta sitt engagemang ett steg längre.

– För tre år sedan ingick vi ett jämställdhetsavtal med FairPay Foundation, en stiftelse som arbetar för att alla människor oavsett kön ska få samma möjligheter att utöva idrott. Nu har vi valt att ta vårt engagemang ett steg längre och väljer att starta en stafett där vi utmanar alla skogsföretag i Sverige att bidra med finansiering till FairPay Foundations vetenskapliga råd. Vi bidrar med 50 000 kronor och därmed har startskottet gått.

Målsättningen är att få den svenska skogsnäringen att sammantaget bidra med en halv miljon, säger Norras kommunikationschef Erik Jonsson.

FairPay Foundations vetenskapliga råd spelar en central roll för att kunskapsmässigt kvalitetssäkra stiftelsens arbete, men också för att bidra med fördjupade kunskaper kring jämställdhetsfrågor inom idrotten. Rådet är tvärvetenskapligt sammansatt för att kunna täcka det komplexa område som FairPay vill förändra, ett område som berör allt från historia, medicin, psykologi och juridik till pedagogik och ekonomi. Fördjupad kunskap inom genusforskningen är central.

– Jag hoppas verkligen att fler svenska skogsföretag ska hoppa på tåget och gå in med valfritt belopp för att på så sätt vara med och ta stafettpinnen i mål. Att skapa förutsättningar för att män och kvinnor, tjejer och killar ska ges samma möjlighet att utöva sin idrott tycker jag är en självklarhet, säger Erik Jonsson.

Om ni vill vara med i Norra Skogsägarnas stafett, hör av er till isabelle@fairpay.nu

För ytterligare information kontakta:
Erik Jonsson, kommunikationschef Norra, tfn 070-656 10 22.